Tanfolyamok, akkreditált képzések

COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

Cookie-k (sütik) felhasználási politikája és hasonló technológiák


Jelen Cookie kezelési szabályzat hatálya kiterjed mindazon sütikre, illetőleg egyéb hasonló technológiákra, amelyeket a Perfect Health Egészségvédő Kft. (székhely: 1048 Budapest, Pácoló u. 14. fsz. 1., Cg. 01-09-380775, a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett drcsomaizita.hu weboldal és alkalmazások használnak.

A Társaság a sütiket (i) a weboldal működése érdekében, (ii) a weboldal látogatói viselkedésének felülvizsgálata érdekében, és reklámozási céllal alkalmazza weboldalán.

Ezt a politikát kiteljesíti a Társaság személyes adatok védelmére vonatkozó általános szabályai (Adatkezelési tájékoztató), amelyet itt talál, illetve a weboldalon keresztül történő vásárlást szabályozó általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF), amelyet itt talál meg és amelyeket, kérjük, olvasson el, mivel további szükséges és hasznos információkat foglalnak magukba, beleértve a Társaság felelősségét a személyes adatok biztonságát illetően, az adatok Társaság általi feldolgozásának összes célját, az ön jogait, illetve a kivételeket és ennek korlátait is, stb.

A személyes adatok megfelelő szintű védelmének folyamatos garantálása a Társaság fontos célkitűzéseinek egyike. Működésünk során arra törekszünk, hogy a Társaság által e területen alkalmazott gyakorlat a lehető leérthetőbb és legátláthatóbb legyen. Bármilyen felmerülő kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére a helica.kepzes@gmail.com e-mail címen keresztül.

Mik azok a sütik?

A sütik olyan rövid szöveges, betűkből és számokból álló fájlok, amelyeket a felhasználó által felkeresett honlapok töltenek le a számítógép, mobil készülék vagy más berendezés böngészőjére, amelyről az internetet használják. A süti a felhasználó terminálja által a Társaság szervere vagy egy harmadik fél szervere felé elküldött kérése alapján telepítődik.

Mire használhatók a sütik?

Ezek a fájlok teszik lehetővé a felhasználó termináljának a felismerését és a tartalom egy releváns módon való bemutatását, a felhasználó tetszésére igazítva. A sütik könnyű navigációt biztosítanak a felhasználó számára, illetve elősegítik a Társaság azon törekvéseit, hogy gördülékenyebb, alkalmazkodott szolgáltatásokat tudjon nyújtani a felhasználóknak, pl.- online adatvédelem terén való igények, vásárlás vagy lényeges reklám. A sütik anonim statisztikák előkészítésében is segítségünkre vannak, megkönnyítik a felhasználói és vásárlói szokások megértését, az azokhoz történő gyors alkalmazkodást, ez által javíthatunk a weboldalunk ezen szerkezetén és tartalmán a felhasználó személyes azonosítása nélkül.

Milyen sütiket használunk?

Kétféle sütit használunk, az egyik a használatonkénti süti, míg a másik a fix süti. A használatonkénti sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a felhasználó termináljában maradnak a szesszió befejezéséig vagy az webes tevékenység lezárásáig. A fix sütik a sütik paraméterei által meghatározott periódusig maradnak a felhasználó terminálján vagy amíg a felhasználó manuálisan nem törli őket.

Süti típusa: Munkamenet sütik (session)
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
Kezelt adatkör: connect.sid


GOOGLE: https://policies.google.com/technologies/cookies

FACEBOOK: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/


GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

1. A "Google AdWords" nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk - melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek - azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/


A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat", szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Hogyan használja ez a weboldal a sütiket?

Erre a weboldalra való látogatás során a következő süti típusok alkalmazhatóak: (i) a weboldal működéséhez szükséges sütik, (ii) elemző sütik, és a (iii) reklámhoz szükséges sütik.

(i) A weboldal működéséhez szükséges Sütik és/vagy technológiák a weboldal megfelelően való működéséhez lényegesek, az Ön készülékére, a weboldalra való belépés pillanatában vagy adott esetben a weboldalon végzett tevékenység során állítódnak be. Beállíthatja a böngészőjét, hogy blokkolja a sütiket, viszont ebben az esetben a weboldal bizonyos részei nem fognak helyesen működni.

A Társaság által alkalmazott sütik típusa és szerepe a szabályzat táblázatában került részletezésre.

A sütik vagy a hasonló technológiák tartalmaznak személyes adatokat?

Magában a sütik vagy a hasonló technológiák nem kérnek személyes jellegű információkat használatuk érdekében, és legtöbbször nem is azonosítják személyesen az internet felhasználókat. Vannak viszont helyzetek, amikor a sütik használata során személyes adatok gyűjthetők össze annak érdekébe, hogy a felhasználó számára bizonyos funkcionalitásokat megkönnyítsenek, vagy a felhasználó preferenciáihoz alkalmazkodva jobb felhasználást biztosítsanak. Ilyen adatok oly módon vannak titkosítva, mely lehetetlenné teszi az illetéktelen személyek adatokhoz való hozzáférését.

Melyek a hasonló technológiák?

Léteznek más technológiák is, melyek ugyanolyan céllal kerülnek felhasználásra, mint a sütik. A Társaság a Google Analytics-et a Google Inc. ("Google") webes elemző szolgáltatását használja hasonló technológiaként.

A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. ("Google") webes elemző szolgáltatását használja. Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, amelyet a felhasználó számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap felhasználó által történő használatának elemzését. A süti által a honlap a felhasználó általi használatáról létrehozott információt általában egy, az Egyesült Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják.

A sütik tárolását megakadályozhatja a felhasználó, ha a böngészőszoftverének használata során a megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja a felhasználó, hogy a Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a honlap a felhasználó által történő használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).

A honlap a Google Analytics-et, illetve a Webnode AG-t használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. A felhasználó által történő használat különböző eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az "Információim", "Személyes információk" alatt.

A sütik blokkolása

Abban az esetben, ha ön szeretné blokkolni a sütiket, a weboldal bizonyos funkcionalitásai leállnak, ez pedig a weboldalunk felhasználásában bizonyos működési zavarokhoz vagy hibákhoz fog vezetni. Például a sütik blokkolása meggátolja/meggátolhatja abban, hogy (i) online vásároljon, (iii) bejelentkezzen a saját fiókjába.

Abban az esetben, ha egyetért ezekkel a korlátozásokkal és szeretné blokkolni a sütiket, akkor kövesse az alábbi utasításokat:

A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket, viszont önnek lehetősége van megváltoztatni a beállításokat annak érdekében, hogy blokkoljon pár vagy akár az összes sütit.

Válassza ki böngészőjét az alábbi listából a megfelelő utasítások megjelenítése érdekében, amelyeket a böngésző megnyitása után kell elvégeznie:

Microsoft Internet Explorer  

 • klikkeljen a Beállítások ikonra (fent, jobb oldalon)
 • klikkeljen az Internet Opciók-ra
 • klikkeljen az Adatvédelemre majd válassza ki az opciókat
 • klikkeljen az Alkalmazásra, majd az OK-ra a kedvenc beállítások mentéséhez

Google Chrome

 • klikkeljen a kulcs ikonra és válassza ki a listából az Opciókat
 • klikkeljen a "Speciális beállítások" lapra
 • klikkeljen a tartalomra vonatkozó Beállításokra az Adatvédelem részlegből
 • válassza ki a kívánt beállításokat
 • klikkeljen az X-re ahhoz, hogy bezárja

Safari

 • válassza ki a Beállításokat
 • klikkeljen az adatvédelmi panelre
 • válassza ki a kívánt beállításokat
 • klikkeljen az X-re ahhoz, hogy bezárja

Mozilla Firefox

 • válassza ki a fő táblázatból az Eszközöket, majd az Opciókat
 • klikkeljen az Adatvédelemre
 • válassza ki a kívánt beállításokat
 • klikkeljen az OK-ra ahhoz, hogy bezárja

A fent megadott linkek nem képezik a Társaság tulajdonát és a Társaság nem felel ezek tartalmáért.

Kedvelt beállítások adminisztrálása a Sütik beállításával kapcsolatosan

Általában a weboldalakra való belépéshez használt böngésző alapértelmezés szerint megengedi a sütik és/vagy hasonló technológiák terminálra való mentését. Ezek a beállítások megváltoztathatóak olyan módon, hogy a sütik automatikus adminisztrálását a böngésző blokkolja vagy minden alkalommal értesüljön a felhasználó arról, amikor a sütik a termináljára kerülnek küldésre. Hasznos információk a sütik adminisztrálási lehetőségeivel és módjaival kapcsolatosan a böngésző beállítási részén találhatók. A Sütik használatának korlátozása befolyásolhatja a weboldal bizonyos funkcionalitásainak működését.

Miért fontos a süti és/vagy hasonló technológia az internet számára?

A sütik és/vagy hasonló technológiák egy központi pontot jelentenek az internet hatékony működését illetően, a barátságos böngészési tapasztalat létrehozásában segít, amely mindegyik felhasználó tetszése és érdekei szerint alkalmazkodik. A sütik letiltása vagy kikapcsolása eredményeként bizonyos weboldalak vagy azok részei használhatatlanná válhatnak.

A sütik kikapcsolása nem azt jelenti, hogy a törvény tiszteletben tartásával már nem fog online reklámokat kapni - hanem azt, hogy a készüléke már nem tartja számon a kedvelt beállításait és azon érdekeit, amelyeket a böngészési magatartása által nyilvánított ki.

Példák a Sütik fontos felhasználására (amelyek nem szükségeltetik egy felhasználó egy fiók általi bejelentkezését): Felhasználó kedvenc beállításai szerint alkalmazkodott tartalom és szolgáltatások - termék és szolgáltatás kategóriák; Felhasználó érdekeihez alkalmazkodott ajánlatok; (iii) Jelszavak megjegyzése; Gyerekvédelmi szűrők megjegyzése, ami az internet tartalmát illeti (family mode opciók, safe search funkciók); Reklámok lejátszási gyakoriságának korlátozása - egy weboldalon egy felhasználónak egy bizonyos reklám megjelenítési számának a korlátozása; Lényeges reklám szolgáltatása egy felhasználó számára; Elemzési-tulajdonságok felmérése, optimalizálása és adaptációja - mint például egy weboldalon egy bizonyos böngészési forgalmi szint jóváhagyása, milyen típusú tartalom kerül megtekintésre, illetve az a mód, amely által a felhasználó elér egy weboldalra (pl.: keresők által, közvetlenül, más weboldalakról stb.).

A weboldalak ezeket az elemzőket lefuttatják annak érdekébe, hogy szolgáltatásaikat a felhasználó javára adaptálják.

Biztonság és adatvédelemmel kapcsolatos nézőpontok

Általában a böngészők rendelkeznek adatvédelmi beállításokkal, amelyek különböző süti-elfogadási szinteket szolgáltatnak, ezek érvényességi időszakát és automatikus törlést, miután a felhasználó meglátogatott egy bizonyos weboldalt.

Más biztonsági tényezők a sütiket illetően:

A böngésző beállításainak testre szabása annak érdekébe, hogy önnek egy kényelmes süti-felhasználási szintet nyújtson.

Ha ön az egyedüli személy, aki a számítógépet használja, ha akarja, hosszabb időszakokat is beállíthat a korábbi böngészések és a bejelentkezési személyes adatok tárolására.

Ha többen hozzáférhetnek a számítógépéhez, beállíthatja a böngészőt úgy, hogy a böngésző mindegyik lezárása után a személyes adatok törlődjenek. Ez a sütiket küldő weboldalakra való belépés és a böngészési szesszió lezárásánál minden információ törlésének egyik változata.

További hasznok linkek és információk

Ha több információt szeretne megtudni a sütikkel, illetve azok használatával kapcsolatosan, akkor a következő linkeket ajánljuk figyelmébe:

Microsoft Cookies guide

All About Cookies

A Társaság a következő, harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokat használja fel funkcionalitások nyújtása, elemzés és reklámozás érdekében. Lehetséges, hogy ezek a szolgáltatók sütiket és/vagy hasonló technológiákat állítsanak be és használjanak a Társaság által működtetett weboldalakon, illetve más, a Társaság által működtetett weboldalakon és applikációkon kívüli weboldalakon és applikációkon.  

További részletekért olvassa el a szoláltatók által nyújtott kikapcsolási lehetőségeket tartalmazó tájékoztatókat.


Budapest, 2022. Június 18.